polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : UWM Publishing house

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1.  Group Publication Acta Neophilologica
Find objects similar to this one.
2.  Group Publication Acta Polono-Ruthenica
Find objects similar to this one.
3.  Group Publication Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum
Find objects similar to this one.
4.  Group Publication Biuletyn Naukowy UWM
Find objects similar to this one.
5.  Edition Dowód składowy jako instrument prawny realizacji funkcji domów składowych na rynku rolnym : uwagi de lege ferenda - Hejbudzki, Michał.
Find objects similar to this one.
6.  Group Publication Echa Przeszłości
Find objects similar to this one.
7.  Group Publication Forum Teologiczne
Find objects similar to this one.
8.  Edition Funkcje Trybunału Konstytucyjnego związane z hierarchiczną kontrolą konstytucyjności prawa - Dąbrowski, Marcin
Find objects similar to this one.
9.  Group Publication Humanistyka i Przyrodoznawstwo
Find objects similar to this one.
10.  Edition Instytucja uniewinnienia w polskim procesie karnym - Kowalczyk-Ludzia, Marta.
Find objects similar to this one.
11.  Group Publication Keryks : międzynarodowy przegląd katechetyczno-pedagogicznoreligijny : internationale religionspädagogisch-katechetische Randschau
Find objects similar to this one.
12.  Group Publication Media, Kultura, Komunikacja społeczna : zeszyty naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM
Find objects similar to this one.
13.  Edition Ochrona danych osobowych w działalności dziennikarskiej - Ossowska-Salamonowicz, Dobrochna.
Find objects similar to this one.
14.  Group Publication Olsztyn Economic Journal
Find objects similar to this one.
15.  Edition Państwowość konstytucyjna XIX i XX wieku
Find objects similar to this one.
16.  Group Publication Polish Journal of Natural Sciences
Find objects similar to this one.
17.  Group Publication Polish Journal of Natural Sciences. Supplement
Find objects similar to this one.
18.  Group Publication Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
Find objects similar to this one.
19.  Edition Porwania dla okupu : analiza roli pokrzywdzonego - Pruszkiewicz-Słowińska, Katarzyna.
Find objects similar to this one.
20.  Edition Postawy względem żywności, żywienia i zdrowia a zachowania żywieniowe dziewcząt i młodych kobiet w Polsce - Czarnocińska, Jolanta
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>